Chính sách đổi trả

Khi mua theme wordpress đẹp tại theme siêu rẻ bạn được quyền đổi theme trong vòng 7 ngày
nếu bạn không thích, bạn chỉ được đổi một lần duy nhất.

Với bất kì sản phẩm theme, plugin wordpress nào gặp sự cố không thể khắc phục, bạn được quyền
yêu cầu đổi hoặc trả sản phầm.